Priprema pacijenata za laboratorijska ispitivanja

Priprema za vađenje krvi

Važno je znati da na veliki broj laboratorijskih nalaza utiču faktori kao što su ishrana, fizička aktivnost, stres, pušenje, lekovi i sl.

 • Uzorak krvi poželjno je uzimati ujutru nakon noćnog gladovanja (12 sati posle poslednjeg obroka). Ovo je posebno značajno kod određivanja parametara kao što su holesterol, trigliceridi, glukoza, gvožđe, vitamini i dr. Žvakaće gume i različite napitke takođe ne treba konzumirati.
 • Izbegavati fizičku aktivnost 2-3 dana pre vađenja krvi.
 • Ukoliko pacijent uzima lekove, potrebno je da se pre davanja uzorka krvi konsultuje sa lekarom ili osobljem laboratorije, jer određene grupe lekova utiču na pojedine biohemijske parametre.
 • Posebna napomena za pacijente koji su na oralnoj antikoagulantnoj terapiji (Farin, Sintrom): terapiju bi trebalo uzimati u popodnevnim satima, a krv za određivanje protrombinskog vremena i INR davati ujutru (poželjno je da prođe najmanje 12h od poslednje doze leka).

 • Unos alkohola i pušenje takođe utiču na biohemijske nalaze.
 • Za određene parametre (gvožđe, kortizol, ACTH i dr.) karakteristična je dnevna varijacija, tako da je važno doba dana kada se krv uzorkuje.
 • Krv za analizu hormona stresa (ACTH, prolaktin, kortizol i dr.) uzorkuje se posle odmora od 15 do 30 min.

Sakupljanje uzoraka urina

 • Poželjno je da uzorak urina bude prvi jutarnji (srednji mlaz) u sterilnoj bočici predviđenoj za tu vrstu uzorka. Uzorak urina ne treba da stoji na sobnoj temperaturi duže od 2h.

Sakupljanje 24h urina

 • Urin se sakuplja u boce koje, po potrebi, mogu sadržati konzervans. Boca se u toku sakupljanja urina čuva na hladnom i tamnom mestu. Prvog dana u određeno vreme prvi jutarnji uzorak urina se odbaci. Nakon toga, svaka naredna porcija urina skuplja se u bocu predviđenu za to. Narednog dana, prvu jutarnju porciju urina sakupiti u bocu, u isto vreme kao i prvog dana.

Uputstvo za pripremu pacijenata za uzimanje uzoraka za mikrobiološka ispitivanja

Genitalni brisevi

Žene (cervikalni i vaginalni brisevi)

 • Dan pre uzimanja briseva ne treba imati seksualni odnos i ne smeju biti prisutni tragovi krvi u sekretu.
 • Specifične analize cervikalnog brisa na Chlamydia-u i Mycoplasma-u ne treba raditi u periodu ovulacije.

Muškarci (uretralni bris, bris glansa, spermokultura i spermogram):

 • Uretralni bris: Pre uzimanja uretralnog brisa pacijent ne treba da urinira 1-2 sata.
 • Spermokultura: Uzorak se uzima u sterilnu posudu i donosi u laboratoriju na analizu
 • Spermogram: Pre davanja uzorka na analizu neophodna je apstinencija 3-5 dana. Relevantni rezultati se mogu dobiti ukoliko je uzorak dat u prostorijama prijemne laboratorije ili dostavljen u laboratoriju u roku od 20 minuta, uz održavanje telesne temperature.

Bris ždrela i nosa

 • Radi dobijanja relevantnih rezultata brisa grla potrebno je da pacijent ne doručkuje i ne sprovodi jutarnju higijenu.
 • Poželjno je uraditi ždrela ili nosa pre antibiotske terapije. Ukoliko je u momentu vađenja brisa pacijent pod antibiotskom terapijom savetuje se ponavljanje brisa 2-5 dana po okončanju iste.

Pregled sputuma

 • Pre davanja uzorka ispljuvka pacijent treba da opere zube i dobro ispere usta vodom. Da bi se dobio sekret iz donjih respiratornih puteva treba duboko udahnuti, malo zadrzati vazduh i zatim se što dublje i jače iskašljati.

Urinokultura

 • Nakon obavezne jutarnje higijene za ovu analizu, sakuplja se prvi jutarnji urin. Prvi mlaz se odbacuje a drugi sakuplja u sterilnu bočicu za urin.
 • Bocicu sa urinom nikad ne puniti do vrha. Urin je poželjno doneti u laboratoriju u okviru 2 sata.

Urinokultura kod beba

 • Bebu raspoviti, oprati je vodom i sapunom ili dezinfikovati vlaznim maramicama za bebe i sačekati da sponatno urinira. Po isteku nekoliko mililitara urina zahvatiti srednji mlaz urina u čistu sterilnu bocicu.

Perianalni bris

 • Najmanje 12 h pre uzimanja perianalnog brisa analna regija se ne sme prati ili tretirati medikamentima i talkom. Perianalni bris se uzima ujutru i pre defekacije.

Pregled stolice - koprokultura

 • Minimalna količina materijala potrebna za pregled je 2g. Uzima se onaj deo stolice koji sadrži krv, sluz, gnoj.
 • Na preporuku izabranog lekara potrebno je pregledati najmanje 3 uzorka stolice (tri uzorka stolice u period od 7 dana) da bi se isključilo ili potvrdilo prisustvo patogenih bakterija.

Pregled stolice na jaja crevnih parazita

 • Uzorak fecesa veličine manjeg oraha se stavi u kontejner za feces i dobro zatvori. Uzorak fecesa nikako ne sme biti kontaminiran urinom.
 • Analizu treba ponavljati namanje 3 puta u intervalima od 2-3 dana.